POKOS - AKCE pro žáky 2. stupně

zveřejněno 14.10.2014

POKOS - PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

Jako jediná škola v Pardubicích připravujeme pro žáky 2. stupně akci POKOS  - Příprava občanů k obraně státu.

Prostřednictvím vojáků z nejbližšího vojenského útvaru zažijí děti vyučování úplně jiných „předmětů“. Získají informace o zahraničních misích, o Armádě České republiky a jejích povinnostech nebo o spojenectví v rámci NATO.

V praktické části si vyzkouší masáž srdce či jak zastavit krvácení a mnoho dalšího z první pomoci. Seznámí se s chemickou ochranou, budou si moci vyzkoušet protichemický oblek nebo takzvaně dekontaminovat pokožku. V programu bude plíživý a téměř neviditelný příchod průzkumníků ve vojenských „hejkalech“ - tedy speciálních maskovacích oblecích a krátká ukázka speciálního vojenského boje zblízka.

ZŠ Bratranců Veverků