Poděkování za příspěvky do fondu spolku rodičů

zveřejněno 12.10.2017

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy,

dovolte nám, abychom vám tímto co nejsrdečněji poděkovali za váš příspěvek na účet spolku rodičů, který byl vybírán na počátku školního roku. Velice si vážíme vaší dlouhodobé podpory. Veškeré vybrané finanční zdroje budou použity na dovybavení školy výhradně pro potřeby dětí. Příkladmo: dovybavení nové jazykové učebny, nákup nových tabulí do tříd, generální oprava žákovské kuchyňky atd.

S úctou

Ing. Blanka Albahriová, předsedkyně spolku

a Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

ZŠ Bratranců Veverků