zveřejněno 25.8.2016

Žáci II. a III. tříd zahájí v týdnu od 5. září plavecký výcvik.

II. ABC bude plavat v úterý od 8.15 hod. do 9.45 hod.

III. D bude plavat ve čtvrtek od 9.45 hod. do 11. 15 hod.

III. C bude plavat v pátek od 9.45 hod. do 11.15 hod.

III.AB bude plavat v pátek od 11.15 hod. do 12.45 hod.

Podrobné informace obdrží žáci na začátku školního roku od svých třídních učitelek.

Sabina Čečková