PF 2017

zveřejněno 21.12.2016

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám za celý kolektiv
zaměstnanců školy popřál pohodové
Vánoce a do nového roku 2017
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a splněných přání. 

Leoš Šebela

ZŠ Bratranců Veverků