ORGANIZACE 1. školního týdne

zveřejněno 18.8.2014

Školní rok pro žáky 1. ročníků bude slavnostně zahájen v pondělí 1. září  2014 v 8,00 před budovou školy. Prvňáčci budou ošerpováni a za doprovodu svých třídních učitelů, vychovatelů a rodičů se odeberou do svých tříd. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat ve velké tělocvičně.

Žáci 2. - 9 . ročníků zahajují školní rok v 9,00 ve svých kmenových třídách (na schodištích budou ukazetele, kde se jednotlivé třídy nacházejí).

Školní družina je první den školy v provozu od 9,00 do 15,00 hodin.

ÚTERÝ:

  • žáci 1. tříd tři vyučovací hodiny (do 10,45 hod.)
  • žáci 1. stupně čtyři vyučovací hodiny (do 11,40 hod.)
  • žáci 2. stupně pět vyučovacích hodin (do 12,35 hod.)

STŘEDA:

  • žáci 1. stupně čtyři vyučovací hodiny (do 11,40 hod.)
  • žáci 2. stupně pět vyučovacích hodin (do 12,35 hod.)

ČTVRTEK + PÁTEK:

  • všechny ročníky dle svého rozvrhu, odpolední vyučování v 1. týdnu odpadá

 

 

ZŠ Bratranců Veverků