Odhlašování obědů přes internet

zveřejněno 6.2.2018

Vážení rodiče, na základě vašich četných žádostí umožňujeme počínaje dnem 5. února 2018 odhlašování obědů přes internet, a to do 7.00 hodin téhož dne, na který byl oběd přihlášen. Není tedy třeba obědy odhlašovat u vedoucí školní jídeny. Na pozdější odhlášky (po 7,00 hodin) nemůže být brán zřetel.

První den nemoci je možné oběd odebrat do jídlonosiče, další dny nemoci odebírat oběd nelze.

Libuše Pavlíková a Leoš Šebela

ZŠ Bratranců Veverků