ODHLÁŠKY A PŘIHLÁŠKY v jídelně

zveřejněno 17.12.2015

Odhlášky a přihlášky obědů a svačinek na dny 21. a 22. prosince budou ukončeny 18. prosince 2015 ve 14,00 hodin.

V případě nemoci lze oběd odebrat i do jídlonosiče.

ZŠ Bratranců Veverků