NOVÝ PROJEKT pro žáky 9. tříd

zveřejněno 10.9.2013

PROJEKT UČÍME SE PODNIKAT, UČÍME SE SAMOSTATNOSTI

Projekt, který přinášíme svým žákům ve spolupráci s občanským sdružením KONEP bude přínosný pro cílovou skupinu ve dvou rovinách. První z nich je přínos pro žáky, kteří se zapojí přímo do projektových aktivit. Žáci budou využívat vzdělávací materiály, s nimiž budou přímo pracovat v rámci pilotních seminářů pod vedením odborníka a vyzkouší si také realizaci vlastního miniprojektu, dále se zúčastní tematických besed a exkurzí. Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu, který bude dlouhodobě zvyšovat potenciál cílové skupiny v oblasti podnikání a managementu. 

          

 

ZŠ Bratranců Veverků