KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - prostudujte si

zveřejněno 12.9.2014

OBSAH:

  1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
  2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace
  3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
  4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení
  5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
ZŠ Bratranců Veverků