Nová jazyková učebna otevřena!

zveřejněno 8.11.2017

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JAZYKOVÉ UČEBNY

   

V první listopadový den se žáci, učitelé, rodiče, přátelé školy a partneři projektu sešli na slavnostním otevření nové specializované učebny cizích jazyků. Před vstupem do samotné učebny přivítal všechny pan ředitel Leoš Šebela.

Učebnu otvírali žáci a po odkrytí papírové stěny úžasem zapomněli dýchat. Tak nádherná ta učebna je! Zajímavé symboly států vymalované na stěnách, vlajky, pohledy, projekty, dokonce i trasa londýnského metra a samozřejmě veškerá nejmodernější technika! Slavnostní události se zúčastnili místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, radní Pardubického kraje pan René Živný, paní Olga Havlíková z odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice a autorka nástěnných obrazů paní Alena Hrdinková.

Pan ředitel popsal postup prací od nápadu zřídit učebnu až k dnešnímu slavnostnímu otevření. S krátkými projevy vystoupili paní Miluše Horská a pan René Živný. Pochválili takovou úžasnou moderní učebnu a popřáli dětem i vyučujícím, aby se jim v ní dobře učilo. Přítomné děti si vyzkoušely interaktivní tabuli a obsluhu audiotechniky v lavicích.

Nealkoholický přípitek definitivně novou učebnu otevřel. Určitě se v ní bude všem líbit. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde. Zde si můžete prohlédnout fotografie celé učebny.

Velké poděkování patří všem partnerům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. Jsou jimi zřizovatel - Magistrát města Pardubice, spolek rodičů při naší škole, společnost C-System a.s. a malířka paní Alena Hrdinková. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Petře Tomáškové, která byla iniciátorkou celého projektu.

Této události si všiml i Pardubický deník.

 

ZŠ Bratranců Veverků