NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ

zveřejněno 21.12.2014

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.a  2. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

Kompletní seznam k nahlédnutí zde