Nábor do základní umělecké školy

zveřejněno 5.5.2016

Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

pořádá ZÁPIS / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ nových žáků na školní rok 2016 / 2017

  • Hudební obor
  • Výtvarný obor
  • Taneční obor
  • Dětský folklórní soubor Perníček

 

  • Pardubický dětský sbor
  • Literárně dramatický obor

ZŠ Bratranců Veverků