KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

zveřejněno 24.6.2013

Vážení rodiče,

pro příští školní rok se nám podařilo se zřizovatelem domluvit otevření 4. oddělení školní družiny. Tímto se kapacita navýší ze současných 90 žáků na 120. Další navýšení není vzhledem k finanční situaci možné. 4. oddělení školní družiny bude mít mírně odlišné zaměření a režim oproti družině pro žáky prvních a druhých tříd - informace podá vedoucí vychovatelka školní družiny.

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  1. žáci 1. třídy - všichni zájemci
  2. žáci 2. třídy - všichni zájemci
  3. žáci 3. třídy - všichni zájemci (přednost mají děti zaměstnaných matek - samoživitelek, případně obou zaměstnaných rodičů)
  4. žáci 4. třídy - nabízíme možnost ranní družiny (100% jistota), odpolední družina pouze v případě volné kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu) 
ZŠ Bratranců Veverků