KONEC ŠKOLNÍHO ROKU se blíží

zveřejněno 12.6.2015

Vážení rodiče, konec školního roku (a vaše rodinné dovolené) se kvapem blíží. Z tohoto důvodu přidáváme několik důležitých informací.

  1. vysvědčení se vydává v úterý 30. 6. 2015
  2. vysvědčení není možné jej ani po předchozí žádosti vydat dříve (vysvědčení budou k převzetí na sekretariátu - předem se telefonicky informujte na 734 169 000)
  3. v případě uvolnění žáka z vyučování je třeba dodat třídnímu učiteli nejméně 3 dny předem kompletně vyplněný formulář "Žádost o uvolnění"
  4. žádosti o komisionální přezkoušení je nutno doručit do školy nejpozději do pátku 3. 7. 2015 přímo do školy
  5. opravné zkoušky žáků, kteří neprospěli, se budou konat ve dnech 25. a 26. srpna 2015