EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

zveřejněno 16.6.2015

PROGRAM PODPORY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Naše základní škola se zapojila do projektu „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“, na který získala dotaci v hodnotě 18.000,- Kč od Magistrátu města Pardubic z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2015. 

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění školní environmentální výchovy žáků, zvýšení její úrovně a zapojení co největšího počtu žáků do ekologických aktivit školy. Projekt je koncipován formou na sebe navazujících ekovýchovných výukových programů, odborných exkurzí a populárně naučných přednášek a besed.

Do projektu je zapojena celá škola – 1. i 2. stupeň. Místem realizace projektu je kromě naší školy např. i ekocentrum Paleta, Východočeské muzeum Pardubice a Botanická a Zoologická zahrada hlavního města Prahy.

ZŠ Bratranců Veverků