BODOVÝ SYSTÉM aktualizován

zveřejněno 2.2.2015

S účinností od 2. 2. 2015 platí nový bodový systém pro hodnocení chování žáků. Pro žáky je více motivační - přidali jsme možnosti pro získání "plusových" bodů. Títmo ustanovením se také mění část školního řádu (str. 19 a 20).