8. multikulturní týden v Pardubicích!

zveřejněno 4.5.2017

Od 12. do 17. května 2017 bude v Pardubicích opět probíhat festival Multi-kulturní týden plný rozmanitosti. Letos poprvé za úřasti naší školy. Každý ročník festivalu je spojován s jiným tématem. Tím letošním je trvale udržitelný rozvoj, ekologie, příroda a přístup k nim z pohledu různých kultur. Vždyť právě zásahy člověka výrazně ovlivňují naše okolí a prostředí, v němž žijeme. Životní prostředí je záležitost nás všech, je neustálou interakcí mezi člověkem a přírodou. Cílem festivalu je umožnit obyvatelům města setkání s jejich sousedy, kteří pocházejí z různých koutů naší planety. Z bohatého programu si vyberou všechny věkové kategorie i zájmové skupiny. Organizátoři festivalu, kterými jsou Centrum na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj a Europe Direct Pardubice, společně s partnery připravili výstavy, vernisáže, tvořivé dílny, přednášky, promítání filmů, diskuze, sportovní klání, hudební, taneční i pěvecká vystoupení a mnoho dalšího. 8. ročník festivalu zahájí oblíbený Multi-kulturní jarmark na Pernštýnském náměstí. A na co dalšího se můžete těšit? Například na Mezinárodní sportovní den, Cestu kolem světa, Piknik v parku či Pestrobarevnou PALETU! Přijďte se bavit a poznávat jiné země a jejich kulturu, rozšířit si obzory. Protože i když žijeme každý jinak a jinde, je tu velké pojítko – náš svět, planeta Země. Těšíme se na Vás!

Přijďte nás navštívit na multikulturní jarmark, který se bude konat v pátek 12. května od 13 do 17 hodin na Pernštýsnkém náměstí.

ZŠ Bratranců Veverků