7. multikulturní týden v Pardubicích!

zveřejněno 13.5.2016

Sedmý ročník festivalu se nabídkou rozmanitých akcí a aktivit snaží ukázat, že v Pardubicích žijí zajímaví lidé mnoha různých profesí či zájmů. Cílem festivalu je poskytnout obyvatelům možnost poznat své sousedy žijící ve městě včetně těch, kteří pocházejí z jiných částí světa. Ukázat folklór i současné umění a vytvořit prostor pro vzájemná setkání lidem, kteří by se za všedních okolností neměli možnost poznat.

 

Záštitu nad akcí převzali:

  • Miluše Horská, senátorka PČR za Pardubicko a Chlumecko
  • Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu
  • Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
  • Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic
  • Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice

kompletní informace na webu http://www.multikulturnityden.cz/