Organizace školní družiny

zveřejněno 12.6.2018

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019 V PROVOZU OD ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ

Dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny jsou pro školní rok 2018/2019 přijati všichni přihlášení žáci I., II. tříd.

O přijetí žáků III. tříd do naplnění kapacity školní družiny dle kritérií, rozhodne ředitel školy první týden v měsíci září 2018.

Provozní doba:

 • od 6,00 do 7,40 a od 11,40 do 17,00 hodin

 Časy obědů jednotlivých oddělení ŠD v roce 2018 - 2019

 

1. ODD.  2. ODD.  3. ODD. 4. ODD. 5. ODD.  6. ODD.  7. ODD.
PONDĚLÍ  

 

 

 

      
ÚTERÝ  

 

         
STŘEDA  

 

       

 

ČTVRTEK  

 

          
PÁTEK

 

              

Časy obědů jsou orientační. Počítejte prosím, že doba oběda je cca půl hodiny.

Žáci tříd 3. B,C,D budou chodit na obědy ihned po skončení výuky s třídními učiteli nebo s vychovatelkou - dle oddělení, ve kterém jsou umístěni. Hokejisté půjdou v případě tréninku na oběd přednostně, tak aby stihli odejít včas.

 Vyzvedávání a uvolňování dětí:  

 • Do 13,30, poté až od 15,00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 13,30 a 15,00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7,40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je od 1.9.2018 300,- Kč/měsíc
 • Provádí se pouze bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách. Jiný způsob platby není možný!
 • V měsíci září nejpozději do 20. září částkou 1200,- na období září - prosinec a v měsíci lednu nejpozději do 20. ledna částkou 1800,- Kč na období leden - červen na číslo účtu:
  • Číslo účtu:          9701024524/0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:  0558

 Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem byly přiděleny v prvním týdnu školního roku nebo budou přiděleny při zahájení docházky do školní družiny.

Důležité, nezapomeňte!

 • Podepsané a označené věci dětí
 • Notýsek ke komunikaci mezi rodiči a ŠD
 • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
 • Papírové kapesníky – celé balení
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)

Vychovatelé:  

 • 1. oddělení – Sobotková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. III. A)
 • 2. oddělení – Miroslava Látová, (tř. I. A, část III. )
 • 3. oddělení – Zatloukalová Vlasta (tř. I. C, část III. )
 • 4. oddělení – Mgr. Kapustová Martina (tř. II. B, III. )
 • 5. oddělení – Učená Jaroslava (tř. II. C, část III. )
 • 6. oddělení – Mgr. Virčíková Michaela (tř. I. B, část III. )
 • 7. oddělení – Mrklovská Radka, DiS. (tř. II. A, část III. )

Plánované akce školní družiny ve školním roce 2018/2019

ZÁŘÍ

 • Moje vysněná škola – výtvarná soutěž 
 • Pouštění vlaštovek – soutěž 

ŘÍJEN

 • Podzimní slavnosti - Drakiáda, Halloween, výzdoba z přírodnin
 • Drakiáda 

LISTOPAD

 • Z pohádky do pohádky – divadelní představení 
 • Turnaje ve stolní hrách
 • Pravidla první pomoci 

PROSINEC

 • Schránka a vzkazy pro Ježíška – výtvarná soutěž
 • Čertí rej 
 • Výlet 
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině

LEDEN

 • Hrajeme divadlo
 • Superstar - soutěž 

ÚNOR 

 • Karneval 

BŘEZEN

 • Zimní olympiáda
 • Talentmánie
 • Velikonoce - vítání jara

DUBEN

 •  Vesmírné modely - módní přehlídka
 •  Čarodějná diskotéka

KVĚTEN

 • Památky Pardubic – výtvarná soutěž
 • Sportovní pětiboj

ČERVEN

 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
 • Pohádka z podmořského světa – divadelní představení