Organizace školní družiny

zveřejněno 10.8.2017

V pondělí 4. září 2017 nebude školní družina v provozu!

Od úterý 5. září bude provoz školní družiny od 6,00 do 17,00

Dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny budou ve školním roce 2017 - 2018 přijati všichni žáci 1. a 2. tříd a většina žáků 3. tříd.

O případném nepřijetí některých žáků 3. tříd do školní družiny, budou informováni rodiče v přípravném týdnu (28. 8 - 1. 9. 2017) vedoucí vychovatelkou.

Provozní doba:

 • od 6,00 do 7,40 a od 11,40 do 17,00 hodin

 Časy obědů jednotlivých oddělení ŠD v roce 2017 - 2018

 

1. ODD.  2. ODD.  3. ODD. 4. ODD. 5. ODD.  6. ODD.  7. ODD.
PONDĚLÍ  

 

 

 

     
ÚTERÝ  

 

 

       
STŘEDA  

 

       

 

ČTVRTEK   

 

           
PÁTEK

 

           

Časy obědů jsou orientační. Počítejte prosím, že doba oběda je cca půl hodiny. Žáci 3. tříd budou chodit na obědy ihned po skončení výuky s třídními učiteli. Hokejisté půjdou v případě tréninku na oběd přednostně, tak aby stihli odejít včas.

 Vyzvedávání a uvolňování dětí:  

 • Do 13:30, poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 13:30 a 15:00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7,40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 200,- Kč / měsíc
 • Provádí se pouze bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách. Jiný způsob platby není možný!
 • V měsíci září nejpozději do 20. září částkou 800,- na období září - prosinec a v měsíci lednu nejpozději do 20. ledna částkou 1200,- Kč na období leden - červen na číslo účtu:
  • Číslo účtu:          9701024524 / 0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:   0558

 Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem budou přiděleny v prvním týdnu školního roku nebo při zahájení docházky do družiny

Důležité, nezapomeňte!

 • Podepsané a označené věci dětí
 • Notýsek ke komunikaci mezi rodiči a ŠD
 • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
 • Papírové kapesníky – celé balení
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)

Vychovatelé:  

 • 1. oddělení – Dvořáčková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. 2.A)
 • 2. oddělení – Miroslava Látová, (tř. 1. B)
 • 3. oddělení – Zatloukalová Vlasta (tř. 1. C)
 • 4. oddělení – Bc. Kapustová Martina (tř. 2.C)
 • 5. oddělení – Učená Jaroslava (tř. 2. B)
 • 6. oddělení – Mgr. Virčíková Michaela (tř. 1. A)
 • 7. oddělení – Kopecká Radka, DiS. (tř. 2. D)

Plánované akce školní družiny ve školním roce 2016 - 2017

ZÁŘÍ

 • Moje vysněná škola – výtvarná soutěž 
 • Pouštění vlaštovek – soutěž 

ŘÍJEN

 • Podzimní slavnosti - Drakiáda, Halloween, výzdoba z přírodnin
 • Drakiáda 

LISTOPAD

 • Z pohádky do pohádky – divadelní představení 
 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!"
 • Pravidla první pomoci 

PROSINEC

 • Schránka a vzkazy pro Ježíška – výtvarná soutěž
 • Čertí rej 
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině

LEDEN

 • Hrajeme divadlo
 • Superstar - soutěž 

ÚNOR

 • Zimní olympiáda 
 • Karneval

BŘEZEN

 • Modely budoucnosti – módní přehlídka
 • Kimovy hry
 • Velikonoce - vítání jara

DUBEN

 • Čarodějná diskotéka 

KVĚTEN

 • Památky Pardubic – výtvarná soutěž
 • Sportovní pětiboj

ČERVEN

 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž
 • Pohádka z podmořského světa – divadelní představení