Kritéria pro přijetí do školní družiny

zveřejněno 22.8.2016

Kapacita školní družiny je 210 žáků.

Ve školním roce 2017 - 2018 budou přijati všichni žáci z 1. a 2. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci 3. tříd dle kritérií pro přijetí. O přijetí žáků 3. tříd rozhodne ředitel školy během prvního týdne měsíce září.

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  • žáci 1. třídy - všichni zájemci
  • žáci 2. třídy - všichni zájemci
  • žáci 3. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození 

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.