Fotogalerie akcí 2018/19

Kouzelné Vánoce v 6. odd. ŠD
Kouzelné Vánoce v ŠD
Bruslení druhého stupně
Vánoční čas - I.oddělení šd
Vaření 8.B
Čtenářský klub v Muzeu loutek
Vánoční keramika 2.A
Výroba svíček
Keramika 1.B
Zpívání na schodech
Vánoční besídka 8. A
Vánoční besdíka - 2. B
Korálkování - 2. B
Jablíčko svět - 2. B
Adventní zpívání
Přehazovaná
Vánoční čarování
Advent na náměstí 2. a 6. odd. ŠD
Schránky a dopisy pro Ježíška v ŠD
Labská hotelová škola 8.B
Mikulášský turnaj v basketbale chlapců
První čtvrtletí naší II.C
Výlet do adventních Drážďan
Lesy v ohrožení 7.A
Čertí rej ŠD
Mikuláš, andělé a čerti
Technohrátky
Sebeobrana 9. A
Ekocentrum Paleta 9.A
Z pohádky do pohádky ŠD
Lidské tělo, první pomoc a IZS v ŠD
Halloween v ŠD
Sport bazar
Sebeobrana 8.B
Sebeobrana 8. A
Tajemství mysteria VII
Okrskové kolo ve florbalu
Jazykové animace Nj na naší škole
LEGO baví i páťáky
Knihovna 2. A
Bruslení prvních tříd
Florbalový turnaj 8. a 9. tříd
7. B Ekocentrum Paleta
Animace v hodinách německého jazyka
Slavnostní předávání slabikáře našim prvňáčkům
Vyhodnocení Olympiády v českém jazyce
Protidrogový vlak 8. A, B, C
Bruslení 1. C
Projektový den 1. C ke 100 letům naší republiky.
Foto 1. C s tanečním souborem Perníček a jeho hosty
Pohár základních škol prvního stupně ve florbalu
Revolution train 8.B
Zdraví na talíři 8.B
Olympiáda v českém jazyce
Futsalový turnaj v Moravanech
Čtenářský klub
Domečky pro skřítky ŠD
Skřítci Podzimáčci v ŠD
Podzimní slavnosti v ŠD
Projektový den 2018
Sběrové ráno
Svatovítské varhany 2.B
Stonožka 2.B
Zdraví na talíři 8.A
Vyrábíme ve školní družině - 1. oddělení ŠD
Kurz sebeobrany
Vyhodnocení Sportovního dne 1. – 5. tříd
Městské slavnosti ŠD
Turnaj v malé kopané
Adaptační kurz šestých tříd
Ovocná drakiáda - ŠD
SCHOOL MATCH
KURZ SEBEOBRANY - 7. A, 7.B
Začarovaný les 2.B
Nejrychlejší chlapec a děvče
Sportovní den 1. - 5. třídy
První školní den
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto